EENS VADERS RAAD.

Mijn zoon indien gij leven wilt als wijzen mannen past:
Wees steeds tot nut, niet graag vooraan, en nimmermeer tot last;
Spreek nooit te vroeg, spreek niet te veel of anders dan gij denkt;
Wees trouw, mistrouw niet, maar zie toe wien ge uw vertrouwen schenkt.


Ingezonden op: 19 July 2001