VERBETER, EN VERBITTER NIET.

Verbeter, en verbitter niet;
Toon goedheid, toon vertrouwen!
Een oog, dat scherp, maar zuiver ziet,
Kan bij het kwade, dat geschiedt,
t Aanwezig goede aanschouwen.

Rechtvaardigheid alleen behoedt
Het zwakke voor versterven;
Miskenning dooft den laatsten moed
En helpt den struikelenden voet
Te wisser ten verderven.

Gij zaagt wel menig strijdgenoot,
Getroffen door des vijands lood,
Herstellen van de wonden,
Waarin men wijn en olie goot,
En die, al was de hoop met groot,
Verpleegd werd en verbonden.
Maar waar men zei: Zoo goed als dood!
En hem op t veld liet smachten,
Was niet veel heil te wachten.


Ingezonden op: 19 July 2001