VERKREGEN WENSCH.

t Verkrijgen van den wensch
Verheft ons dwaze menschen
Vaak boven onzen wensch,
Niet altijd boven t wenschen.


Ingezonden op: 19 July 2001