VERNUFT EN VLIJT.

Wil d, arbeid van t nadenkend hoofd
Uw eerbied toonen;
En gun aan t vlug vernuft, dat rassche lauwren rooft,
Zichzelf te kronen.
Weet dit: de krans is haast verdord,
Die al te licht veroverd wordt.

Neen, neen, door arbeid wordt geen kunst
Of geest verkregen;
Maar t vroeg ontwaakt genie verbeurt vaak de eerste gunst
Of later wegen.
Een klem talent. gekweekt met vlijt,
Braveert den nijd, verduurt den tijd.


Ingezonden op: 19 July 2001