WAT GEEF IK OM EEN WERELDDEEL?

Wat geef ik om een werelddeel?
t Is mij te groot. t is mij te veel!
Dat ne land is mij genoeg,
Waar mij mijn lieve moeder, droeg.
Mijn vaderland, mijn vaderland,
U blijft mijn hart verpand!

Wat maal ik om de groote stad?
Ik ben ze moe, ik ben ze zat!
Mijn needrig huis, mijn lief gezin.
Daar leef ik en daar zweef ik in;
Mijn eigen haard, mijn eigen haard,
Gij zijt mij alles, waard!

Wat stoft men mij van geld of eer?
Ik heb veel beter, k heb veel meer!
Een goeden God, een vroolijk hart,
Een bron van troost in zorg en smart;
God zij geloofd, God zij geloofd,
k Heb wat geen mensch me ontrooft!


Ingezonden op: 19 July 2001