JAN ZONDERLING.

De zucht naar grootheid, die mij prest,
Doet mij betreden paden vloeken.
Ik kan niet beter doen dan best,
Zoo wil ik t dan bij anders zoeken.


Ingezonden op: 19 July 2001