EEN VAN BEIDEN.

Beschimp geen machteloozen, even
Alsof t hun schortte aan goeden wil;
Bestraf den dood niet; wek het leven;
En kunt gij dat niet: houd u stil.


Ingezonden op: 19 July 2001