To gar gramma apocteiei
To de penma zwopoiei

2 COR. 3: 6.

,De letter doodt; de Geest maakt levend.” — Ja, voorzeker.
Maar ook de Letter, waar gij dit in leest?
,De Geest maakt levend.’. Maar, mijnheeren, welke Geest?
De.Geest des tijds” toch niet, die tegenspreker
Van al wat geestlijk is, met dit besluit:
”Niets leeft er dan de stof, en daarmeê uit!”


Ingezonden op: 19 July 2001