TWEE STERFBEDDEN.

Het oog van HAUSSCHEIN brak. — Als licht ontboden werd,
Zoo wees bij op zijn hart.
„Dáár heb ik lichts genoeg,” kwam stervend van zijn lippen. —
„Meer licht!” riep GÖTHE en liet den adem glippen.


Ingezonden op: 19 July 2001