AAN G. J. LONCQ.

Med. Doctor en Professor

23 Sept. 1880.

Den. Arts, die veertig jaar Geleerdheids tabberd plooide,
Die meer dan veertig jaar der Menschheid heeft gediend,
Den dood zijn prooi betwistte en t lijden maankop strooide,
De groet, de dankbre groet, de feestgroet van een vriend!


Ingezonden op: 19 July 2001