AAN…

Tu ne me chercherais pas. si tu ne
m’avais déja trouvé.
CHRISTUS, bij PASCAL.

Daal in uzelven af;
Gij zult er Christus vinden,
Als in een eerlijk graf,
Waar doeken hem omwinden;
En drijft de heete zondesmart
U tranen langs de bleeke kaken,
Bij zal voor ’t hem behoevend hart
Als uit den doode ontwaken.

Gij hebt hem lang miskend,
Schoon veel van hem geweten;
Maar die tot hem zich wendt,
Wordt nimmer iets verweten.
Dien ge als een doode hebt vereerd,
Zal als de levende u gedenken,
En wat ge eerst nu van hem begeert,
Als ’t lang voor u gereede u schenken.


Ingezonden op: 19 July 2001