NOG TEN ACHTEREN.

In naam van t nieuwe licht, waar hij bij ziet,
Geen trekschuit meer, geen duivlen, englen, wondren;
Geen Christus naar t geloof der oude heilverkondren!
Zegt Roen; maar, brave Roen! gij wilt nog altijd iet
Dat, door uw mond gepredikt, godsdienst hiet.
Gij zijt ten achtren, Roen! Schud af die malle droom en!
t Is trekschuitwerk, t is uit de nachtschuit komen.
Indien gij t nieuwe wilt, waarom dan t nieuwste niet?


Ingezonden op: 19 July 2001