UW ALZIEND OOG.

Uw alziend oog, dat mij bewaakt
Mijn God!,
Aanschouwt niet slechts en wil maar maakt
Mijn lot.,
Uw weten, willen, doen is één,
Is macht,
Is macht der liefde, streng meteen
En zacht.

Ik buig mij met aanbidding neer
En zwijg.,
Mijn wil voert met den Uwen Heer!
Geen krijg.,
Al snerpt somtijds uw roede fel
En raakt
Het teerste — steeds hebt Ge alles wel
Gemaakt.


Ingezonden op: 19 July 2001