ANDERS.

Gij schildert de Ondeugd zwart, maar stelt haar zwart
In zulk een belangwekkend licht
Dat zij zich gaarn herkent en zeit:
„Ik ben toch mooi van leelijkheid.”


Ingezonden op: 19 July 2001