BIJ ANNA’S BEGRAFENIS.

,,’k Reis naar den hemel,” was het woord,
Zoo troostrijk uit baal. mond gehoord,
Om uit de smart u op te beuren,
Die nooit uw hart verlaten zal…
Maar nu!… Bedroefden, staakt dit treuren
Zij is er al!

Zij is er al. O twijfelt niet !
Zij ziet den trouwen Heiland, ziet
Wat boven denken gaat en hopen.
In Hem geloofd! Aan Haar gedacht!
De weg is vrij ; de deur staat open;
En zij — verwacht.


Ingezonden op: 19 July 2001