k Ben dwaas geweest, herhaalt gij duizendmalen,
Maar t let u nooit uw dwaasheen te herhalen.
Zeg eenmaal:,,k Heb gezondigd; k voel mijn schuld!
Zoo weet ik dat gij wijzer worden zult.


Ingezonden op: 19 July 2001