DE BETERE VRAAG.

Zendt God u kruis, treft u zijn roe:
Vraag niet waarom, maar vraag waartoe.


Ingezonden op: 19 July 2001