BLIJDE VERWACHTING.

Maart 1880.

Nu spreidt de hoop haar schoonste stralen,
En doet een zachten rozengloed
Op een lief kinderhoofdje dalen,
Dat ze in t verschiet aanschouwen doet.

Wat spruitje zal ons de Almacht geven,
Om op te wassen bij den troon?
Der Moederliefde zij t om t even:
De Koningin verlangt een Zoon.

Des moog de Hemel zich ontfermen,
Dat Zij vol vreugd, na korte smart,
Een Prins legge in haars Konings armen,
Een Kind drukke aan haar Moeder-hart.


Ingezonden op: 19 July 2001