BLIJDE TIJDING.

31 Augustus 1880.

Laat Oost en West de blijmaar hooren,
Die Kroon en Volk vel.vult met vreugd:
Den Koning is een kind geboren,
Een Dochter, die zijn hart verheugt
.
Wees welkom, welkom, Koningskind!
Vr uw geboorte reeds bemind.

God doe zijn zegen nederdalen
Op t wiegje waar ge in nederligt,
Bewake uw sluimrend ademhalen
En t blosjen op uw jong gezicht!
Bloei, groei voorspoedig, Vorstenloot!
Elk wenscht u schoon te zien en groot.

Met dankbren lach op t vriendlijk wezen,
Hou straks, naar aller wensch en hoop
Gezond van t kraambed opgerezen,
De liefste Moeder u ten doop!
Gelijk haar; druk, o Koningsspruit,
Naar lijf en ziel haar wezen uit!


Ingezonden op: 19 July 2001