BREEK DEN PAS!

Laat geen gedachten al te lang,
Eentonig, met den zelfden tred,
U door den geest gaan, zwaar en bang;
Maar wissel ze af en neem verzet.
Voor d aangehouden legerpas
Is meer dan eens een brug bezweken,
Die denklijk niet gebroken was,
Zoo men den pas had willen breken.


Ingezonden op: 19 July 2001