HAAR BRUIDSKRANS.

De krans van roos en leliekelken,
Gevlochten voor uw bruine vlecht,
Werd op uw doodkist neergelegd,
En zal verwelken.

Gijzelv’, die neerligt in dit stof,
Aan worm en made prijsgegeven,
Verwelkte bloem van onzen hof!
Gij zult herleven.


Ingezonden op: 19 July 2001