BIJ HET GRAF

VAN

MR. GEORGE WILLEM VREEDE.

Trouwhartig, eerlijk Man, rechtschapen Nederlander,
Doorkundig, werkzaam brein, en licht ontvlamd gemoed,
Waar liefde en eedle toorn niet streden met elkander,
Maar blonken even schoon de ruste zij u zoet!

3 Mei 1880.

Ingezonden op: 19 July 2001