CATHEDER-NOVELLISTEN.

Novellen-makers en -uitkramers als gij weet,
Die zijn er bij de vleet.
Men zou misschien.als regel kunnen stellen:
Die niets te zeggen heeft, komt wat vertellen.


Ingezonden op: 19 July 2001