CHASSINET-VERSJE.

Den Koning, onder wiens bewind
Zich ’t volk gerust en veilig vindt,
De Vrede bleef, de Welvaart steeg,
De Negerslaaf zijn vrijheid kreeg,
En ’t krijgsvuur aan Sumatra’s kust
Eerlang voorspoedig zij gebluscht,
Den DERDEN vreugde en eer
En zegen van der Heeren Heer!

Ingezonden op: 19 July 2001