CONSEQUENT.

Gij „blijft uzelf gelijk.” — Waarin? In de overtuiging
Dat gij altijd gelijk hebt. Dit staat pal.
Daaraan is geen verwrikking of verbuiging;
Standvastigheid gaat boven al!

’k Ben zoo standvastig niet. Mij zelven toe te schrijven;
„Ik kan niet dwalen, niets meer leeren” is te mal.
Ik wensch in eerlijkheid mijzelf gelijk te blijven;
Want eerlijkheid gaat boven al.


Ingezonden op: 19 July 2001