DAGBLADSTIJL.

De Koningin heeft aan een arbeider op het Loo een goud horloge aangeboden.
De Prins van Oranje heeft een photographie van zijn Broeder aan diens vrienden aangeboden, enz. enz,

Leer toch uw taal, en voegzaamheid verstaan,
Een Vorst schenkt, of vereert, maar biedt niet aan,


Ingezonden op: 19 July 2001