DE KRACHT BESTAAT
SLECHTS HIJ DE MAAT.

t Al te overdadige
Is t ongenadige,
Of gaat dien kant uit.
Ik kan t niet roemen
Als gij de bloemen
Laaft met de brandspuit.


Ingezonden op: 19 July 2001