DOOFPOT.

Niet alle vuur moet branden
Of glimmen blijven, dat staat vast.
t Zijn dikwijls wijze handen,
Waarme men naar den doofpot tast
Wees haastig om te smoren.
Waar t minste twistvuur wordt gestrooid.
Geen vonkje blijve er gloren .
Maar t vuur der liefde, doof dat nooit.


Ingezonden op: 19 July 2001