ECHTVERJARING.

Driemaal vijf jaren
Gelukkig gespaard,
Van zes lieve kindren
Een vijftal gespaard;
Ontelbare goedheen
Genoten van God,
Nooit iets ontbroken
Voor leven of lot;

De kracht niet verminderd;
De liefde onverkoeld;
In leed haar vermogen
Te dieper gevoeld;
Een huis, waar de vrede,
En harten, waar vreugd
In wonen, in heerschen,
Bij ouden en jeugd.

Ziedaar wat ons heden
Vervult en vervoert,
Ons dankbaar doet juichen,
Ons innig ontroert,
Ons vurig doet bidden
Tot hem die ’t vermag:
„God! laat ons die weelde,
Nog menigen dag,”

20 Oct. 1874.


Ingezonden op: 19 July 2001