EERVOLLE UITZONDERING.

De Nederlanders zijn Wat zijn ze niet? Lees honderd
Couranten, lees er n: t is steeds hetzelfde lied:
De Nederlanders deugen niet;
Hun dagbladschrijvers, dat verstaat zich, uitgezonderd.


Ingezonden op: 19 July 2001