IN EEN EXEMPLAAR

DER „KINDER- UND HAUSMARCHEN:”

verzameld door de Gebr. GRIMM.
BESTEMD VOOR MIJN KLEINZOONTJE IN DE O. I

Wat eeuw aan eeuw van mond tot mond gegaan is,
Van volk tot volk, van land tot land gebracht;
Wat overal door ’t kinderhart verstaan is,
Stichte ook in d’ Oost een knaap van mijn geslacht.

20 Dec. 1880.

Ingezonden op: 19 July 2001