EX UNGUE.

Wie is beleefdst, wie spreekt bescheidenst van de twee?
Hoor reis! zegt Hollands volk, maar de Engelschman:,,I say.


Ingezonden op: 19 July 2001