FLINK.

„Flink, flink, en nog eens flink”. De „welgeschapen zoon
Heet thans in ’t kraambericht „een flinke jongen”.
De zelfvoldoening uit zich op dien toon,
En altijd flinker wordt het „flink” hem voorgezongen.


Ingezonden op: 19 July 2001