GELUKWENSCHEN.

AAN…

Wij hebben zoo veel malen
              elkaar geluk gewenscht,
Terwijl we een heil bezitten
              Onpeilbaar, onbegrensd.
Zijt gij dan ontevreden ’?
              ben ik nog onvoldaan?
Wat blijft er steeds te wenschen,
              en wat ontbreekt er aan?
Niets dan een recht ootmoedig,
              Volkomen dankbaar hart;
Een nooit geschokt vertrouwen,
              Ook in den dag der smart;
Een groot, een evenredig
              besef van ’t groot bezit…
Gij, die ons rijk gemaakt hebt,
              O Heiland! geef ook dit.

Ingezonden op: 19 July 2001