GETROUWD.

AAN EEN BETROUWBAAR PAAR.

O Heerlijk woord voor t echtverbond,
Dat zrnrijk woord van TROUWEN!
Men sluit de TROUW, men voelt de TROUW;
De oprecht.e TROUW van man en vrouw;
Do.a~ IS op t wisslend wereldrond
Geen trouwer TROUW te aanschouwen.
Bewijs dit, gij trouwhartig Paar,
Waarop wij huizen bouwen!
Het echtpad wisselt vreugd en smart;
Maar steeds eenstemmig kloppe uw hart;
Vertrouwt elkaar, behoudt elkaar,
En, wat u t leven roove of spaar,
Blijft op GODS trouw vertrouwen!


Ingezonden op: 19 July 2001