GOD EN GODSBEGRIP;

Gij hebt een GODS-BEGRIP, gansch naar uw zin.
Zeer wel; ik heb een GOD, dien ik bemin.

Uw GODS-BEGRIP doet u noch kwaad noch goed.
Mijn GOD troost, sterkt, en reinigt mijn gemoed.

Uw GODS-BEGRIP verandert, wijzigt gij.
Mijn steeds dezelfde GOD verandert mij.


Ingezonden op: 19 July 2001