GOEDE RAAD.

Is iemand sterk, en heeft hij moed:
t Zij tot bescberming van niet-sterken,
Een hart, gedrenkt met edel bloed,
Laat aan een eedlen aard zich merken.

Is iemand zwak, en heeft hij list;
Hij leere voor zichzelf te vreezen.
Een listig man kan, eer hij t gist,
In eigen strik gevangen wezen.

Is iemand wijs en hoogst geleerd:
Hij wete ook somtijds niet te weten.
Geleerdheid werkt wel eens verkeerd
Bij wijze lui, die dit vergeten.

Is iemand onafhanklijk: hij
Zoek zelf iets, dat hem mag beperken.
Gevoelt de wil zich al te vrij,
De wilskracht houdt dan op te werken.

Is iemand mooi, en heeft zij geest
Zij moet zich niet te veel betrouwen !
Bewonderd wordt zij, maar gevreesd;
Voor alles wil men lieve vrouwen.

Is iemand dom, maar wel ter taal:
Hij leere ook nog die gaaf verzaken.
Een gek, die zwijgt, zal menigmaal
Een schrander man te schande maken.

Heeft iemand, denkt hij, goeden raad :
Hij zij vol vaardig dien te geven;
In t algemeen; dat kan geen kwaad .
Maar in t bijzonder? Wacht eens even!


Ingezonden op: 19 July 2001