BIJ HET GRAF VAN EEN VADER,

NA EEN JAAR TIJDS ZIJN EENIGE DOCHTER DAARIN GEVOLGD.

Hij heeft zoo lang hier omgedwaald
En kon niet scheiden.
Nu is hij zelf terneergedaald
Waar zij haar leiden.,
Vereenigd wordt nu beider stof
Vereend die zielen,,
Die met het: U zij eer en lof!
Voor Christus knielen,
En smeeken dat hij van omhoog
Met hemelkrachten
De Weeuwen Moeder sterken moog,
Die nog blijft wachten.


Ingezonden op: 19 July 2001