„MIJN HEER EN MIJN GOD!”

Mijn HEER! Laat mij uw dienstknecht zijn!
Mijn GOD! Laat mij op U vertrouwen!
Uw dienstknecht, niet in valschen schijn,
Of naar het uiterlijk aanschouwen,
Maar naar mijns harten diepsten drang,
En tot de hoogste vreugd mijns harten;
Uw dienstknecht, Heer! mijn leven lang!
Uw dienstknecht onder vreugd en smarten.

Zij mijn vertrouwen onverwrikt,
In nooden, strijden, moeiten, zorgen,
En waar mijn oog naar binnen blikt,
En ’t boezemkwaad niet blijft verborgen.
Gij zit omhoog; Gij zijt nabij;
Uw kracht, uw licht zal nooit verflauwen;
Mijn HEER! dat ik uw dienstknecht zij!
Mijn GOD! laat mij op U vertrouwen!


Ingezonden op: 19 July 2001