HEILWENSCH.

God, de Vader, make u rijk
Door zijn allerrijksten zegen,
En voorkome u vaderlijk
Met zijn gunst op al uw wegen;
Waar zijn hand u weidt en hoedt,
Kent gij t Goede, hebt gij t goed.


Ingezonden op: 19 July 2001