HELLEND VLAK.

Een hellend vlak gevaarlijk? Ja, gewis!
Voor al wat rolt en glijdt en afschuift, zonder leven;
Maar voor den boom niet, die geworteld is.
En vaststaat waar hij staat, de kruin omhoog geheven.


Ingezonden op: 19 July 2001