HERINNERING.

Weet dit, geleerde mannen,
Die andrer leeraars zijt!
De boog altijd gespannen
Staakt alle spankracht kwijt;
De boog verkeerd gespannen,
Nog grooter ongeluk,
Breekt in uw handen stuk.


Ingezonden op: 19 July 2001