ILLUSIňN.

Wat gij gehoopt hadt en gedacht,
Heeft u het leven niet gegeven.
Maar hadt ge, in dí opgang van dat leven,
Ook van uzelví niet meer verwacht?


Ingezonden op: 19 July 2001