Indien ge iets goeds verricht, mijn zoon!
t Nog meer te willen zij uw loon.


Ingezonden op: 19 July 2001