JAN WRING.

Gepijnigd is uw stijl, en doet den lezer pijn;
Gij zijt een beul, Jan Wring, en meent een baas te zijn.


Ingezonden op: 19 July 2001