AAN KONINGIN EMMA.

Schoon is, Vorstin! de taak, die ge op u naamt,
Waar Schoonheid, Jeugd, en Deugd u toe bekwaamt,
Waar de Almacht zelf haar zegel op moog drukken,
En Vorst en Volk de reine vrucht van plukken!
De kroon, die u een Koning schenkt, zij schoon:
t Geluk diens Konings zij uw schoonste kroon.

Januari 1879.

Ingezonden op: 19 July 2001