s KONINGS VIJFENTWINTIG-JARIGE REGEERING.

12 Mei 1874.

Meidorens zenden zoeten geur
Aan frissche oranjes tegen;
Lief bloemgewas van elke kleur
Ontwaakt op veld en wegen ;
De steden zijn met groen versierd,
Met slingers, bogen, kransen ;
De feestklok luidt, de feestvlag zwiert
En wappert van de transen.

De vorst heeft vijfentwintig jaar
Zijn koningskroon gedragen,
En nog valt zij zijn hoofd niet zwaar,
Bij t klimmen van zijn dagen.
God spaar die kroon! God spaar dat hoofd !
Uw hart! uw huis! o koning!
Uw levenszon blinke onverdoofd,
Als op den dag der kroning!

Ga voort, trouw volk! met nieuwe vreugd,
Naar s hemels welbehagen,
Door kinderliefde en burgerdeugd
Zijn staf en stoel te schragen !
Strik vaster nog uw eendrachtsband,
In schaduw van de olijven.
En moog in t dankbaar Nederland
Zijn kleur Oranje blijven.


Ingezonden op: 19 July 2001