AAN J. LANGELAAN,

Veertig jaar Arts te Heemstede.

Den kundige’ Arts, in bange stonden
Steeds even trouw als wijs bevonden;
Den Vriend. dien nooit mijn hart vergeet;
Den Christen, onder lief en leed,
Wien God nog menig jaar moog sterken
Met kracht tot dragen, moed tot werken,
Met balsem voor een hart, dat bloedt,
Mijn warme feest- en broeder-groet!


Ingezonden op: 19 July 2001