HET LEDIG WIEGJE.

(Schilderij van C. BISSCHOP).

Het wiegje leeg; het kindje in t graf!
Gods liefde gaf,
En heeft genomen.
Geen troost nog in dit oogenblik,
Maar snik op snik,
En tranenstroomen,
Welwijze vriendschap ziet dit aan
En laat begaan
Haar tijd zal komen.

Quls matrem, nisi mentis inops, In funere nati
Fiere vetet? non hoc illa monenda loco.
OVIDIUS.

Ingezonden op: 19 July 2001