LEVENSKRACHT, ARBEIDSVERMOGEN.

Touché?

’t Was leven eerst; nu arbeid; ’t heet vermogen,
Wat kracht genaamd werd. Is het raadsel nu ontdekt,
Hoe wat beweegt werkt op ’t geen wordt bewogen,
Wat en vanwaar het is, hetgeen beweging wekt?
Het zij zoo: wissel woorden, namen, termen,
Maar noem geen treffen, wat niet is dan schermen.


Ingezonden op: 19 July 2001